Đăng ngày: 26/04/2013
Lượt xem: 3558

      

UBND QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2012-2013

 

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Trường

Môn

Điểm

Xếp loại

1        

001

Trần Thị Khánh

An

26/5/1999

Đà nẵng

Cao Thắng

Văn

7.75

Nhất

2        

007

Ngô Thị Kim

Dung

06/10/1999

Đà nẵng

Cao Thắng

Văn

2.75

 

3        

011

Đặng Thị Bảo

05/06/1999

Đà nẵng

Cao Thắng

Văn

5.75

Ba

4        

042

Nguyễn Thị Đoan

Trang

07/02/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Văn

4.25

 

5        

053

Ngô Thị Kiều

Anh

16/04/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Toán

1.75

 

6        

057

Ngô Thị

Cảnh

29/11/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Toán

2.75

 

7        

060

Huỳnh Thị

Dung

30/07/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Toán

3.75

 

8        

103

Nguyễn Tấn

Tuấn

16/04/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Toán

6.75

Ba

9        

131

Ngô Thị

Lành

9/11/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

3.2

 

10    

144

Trương Thanh

Tài

03/05/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

3.5

 

11    

154

Bùi Thị Thùy

Trang

17/02/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

2.8

 

12    

156

Trần Thị Thục

Trinh

21/10/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

2.3

 

13    

159

Phạm Thị Thanh

Tuyền

03/12/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

2.2

 

14    

162

Huỳnh Thị Bình

Yên

27/6/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

2.8

 

15    

164

Võ Thị Ngọc

Yến

04/12/1999

Đà Nẵng

Cao Thắng

Anh

2.9

 

16    

004

Trần Thị Hồng

Ân

22/02/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

5.0

KK

17    

014

Lê Thị Mỹ

Hạnh

27/06/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

5.5

KK

18    

017

Lê Mai

Hương

13/05/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

7.0

Nhất

19    

019

Vũ Thị Minh

Hương

17/11/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

5.5

KK

20    

025

Lê Thị Ly

Na

05/08/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

4.75

 

21    

030

Nguyễn Hoàng Ái

Nhi

04/09/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

4.75

 

22    

034

Nguyễn Hồ Tuyết

Sương

20/11/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

6.0

Ba

23    

047

Đặng Thanh

Tuyền

04/09/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

6.25

Nhì

24    

052

Trần Nguyễn Hà Xuân

Vy

09/06/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Văn

7.25

Nhất

25    

055

Đặng Quốc

Anh

26/10/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

9.0

Nhất

26    

066

Nguyễn Minh

Huy

17/01/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

7.25

Ba

27    

077

Lê Ngọc

Mai

24/03/1999

Quảng Bình

Lê Độ

Toán

9.0

Nhất

28    

081

Đặng Thị Hồng

Ngọc

04/10/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

5.0

KK

29    

083

Mai Lâm

Nhật

30/06/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

8.0

Nhì

30    

084

Ngô Minh

Nhật

09/07/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

6.25

KK

31    

087

Võ Hoàng

Oanh

27/04/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

6.0

KK

32    

095

Ngô Hữu Phan

Thanh

13/09/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

6.0

KK

33    

101

Lê Thanh

Trung

15/04/1999

Nghệ An

Lê Độ

Toán

7.5

Nhì

34    

104

Võ Hoàng Phương

Vi

26/12/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Toán

7.5

Nhì

35    

114

Lưu Văn

Châu

05/02/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

5.6

Ba

36    

121

Nguyễn Hà Thục

Hiền

10/09/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

7.7

Nhì

37    

123

Lê Minh

Hiền

02/09/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

4.3

 

38    

128

Nguyễn Tấn

Huy

13/05/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

5.0

KK

39    

130

Phạm Anh

Khoa

03/01/1999

QuảngNam

Lê Độ

Anh

5.7

Ba

40    

135

Nguyễn Quỳnh

Mai

23/01/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

6.6

Nhì

41    

138

Trần Đỗ Bảo

Nghi

24/06/1999

Hồ Chí Minh

Lê Độ

Anh

5.3

KK

42    

139

Nguyễn Thị Minh

Nguyệt

21/02/1999

Đà Nẵng

Lê Độ

Anh

5.6

Ba

43    

150

Nguyễn Phú Sơn

Trà

16/03/1999

Quảng Bình

Lê Độ

Anh

6.4

Nhì

44    

008

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

26/3/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

3.25

 

45    

010

Võ Thị Nguyệt

02/8/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

6.0

Ba

46    

018

Nguyễn Hữu

Hùng

01/01/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

5.25

KK

47    

020

Phạm Phương

Lan

29/01/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

6.5

Nhì

48    

022

Tăng Thị Thùy

Linh

22/8/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

4.5

 

49    

024

Trần Thanh Thảo

My

14/01/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

5.75

Ba

50    

029

Võ Uyên

Nhi

08/4/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

4.0

 

51    

032

Châu Thúy

Oanh

01/10/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

5.5

KK

52    

037

Lê Thị Phương

Thảo

27/8/1999

QuảngNam

Lý Tự Trọng

Văn

4.75

 

53    

039

Nguyễn Hoài

Thương

25/7/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

4.5

 

54    

043

Lê Thị Thảo

Trang

06/10/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Văn

6.5

Nhì

55    

054

Huỳnh Võ Tuấn

Anh

10/12/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

1.5

 

56    

059

Trần Minh

Đạt

29/8/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

7.25

Ba

57    

061

Phạm Hải

Dương

27/5/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

7.5

Nhì

58    

076

Phan Thị Khánh

Ly

16/11/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

10.0

Nhất

59    

079

Phạm Trung

Nam

04/3/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

4.75

 

60    

085

Trần Thị Dung

Nhi

05/6/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

8.75

Nhất

61    

089

Huỳnh Đình

Quang

06/6/1999

Đà Nẵng

Lý Tự Trọng

Toán

7.0

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 894160

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748