Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
339
Chuyên nghiệp
105
Bình thường
206
Kém
57
Rất kém
177
Đã có 884 người tham gia bầu chọn