Đăng ngày: 15/10/2014
Lượt xem: 2130

Kế hoạch của PGD , thông tư của Bô GD và các modun nội dung liên quan đến Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên bậc trung học cơ sở NH 2014-2015: gồm có 6 file. Các thầy cô kích chọn biểu tượng có mũi tên, download lần lượt các file, nhập mật khẩu 123456 cho các file yêu cầu mã!

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 1016291

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748