Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ngành, hội ban ngành đoàn thể quận và các phường tiếp tục duy trì hiệu quả việc hỗ trợ, can thiệp và bảo vệ trẻ em
<p><a href="http://www.mediafire.com/view/arrqdovtjcyudgh/kienthuclienmon.pdf" target="_blank"><img src="/images/download-icon.png" alt="" width="40" height="40" /></a></p>
<p><a href="http://pgdsontra.edu.vn/van-ban-chi-dao/vbcd-cua-phong-gddt/ke-hoach-ngay-phap-luat-nam-2014.html" target="_blank"><img src="/images/download-icon.png" alt="" width="40" height="40" /></a></p>
Thực hiện Kế hoạch số 2361/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật thành phố năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật thành phố năm học 2014-2015 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2013             I. Công tác trọng tâm Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/05/1886- 01/05/2013); 59 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013) và 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013). Tổ chức kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013. Xét chọn các danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013.
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013             I. Công tác trọng tâm 1. Hoạt động chuyên môn và ngoài giờ lên lớp Các trường học tổ chức kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5). Các bậc học, cấp học tổ chức giao ban chuyên môn định kì. Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 8 cấp quận. Tham gia hội thi Tin học trẻ cấp thành phố, violympic Tiếng Anh trên mạng internet cấp quốc gia. Tham gia Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành GD&ĐT cấp thành phố.
 I. Công tác trọng tâm 1. Tổ chức lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời (01/10/2012 - 07/10/2012). 2. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam(20/10/1930 - 20/10/2012).
Hôm nay 21/3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã yêu cầu các trường ĐH,CĐ ngoài công lập thông báo về mức học phí của từng ngành trên website của trường và báo cáo về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2012.

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124163

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748