Đăng ngày: 22/04/2020
Lượt xem: 1259

Trường THCS giới thiệu Bài giảng các môn học theo chương trình giảm tải Học kì II, năm học 2019 - 2020.

Học sinh kích vào đường dẫn để vào học hoặc tải bài giảng về máy:

Bài giảng tuần 22-24:   

       

Bài giảng tuần 25:   

        

 

Một số lưu ý

- Cách truy cập đường dẫn: 

Đối với lớp 6: học sinh kích vào KHỐI 6 --> BÀI GIẢNG KHỐI 6 TUẦN 22 --> CHỌN MÔN HỌC --> BÀI HỌC. 

- Một số môn học sinh cần tải bài giảng về máy để học, một số môn không tải về mà có thể học trực tiếp. 

- Đối với bài giảng elearning, học sinh tải bài giảng về máy và giải nén zip, mở thư mục sau khi giải nén, tìm mở file index để vào học.

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 908913

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748