Đăng ngày: 06/05/2018
Lượt xem: 418

I. GIỚI THIỆU TỔ NGOẠI NGỮ

             Tổ Ngoại Ngữ của trường THCS Lý Tự Trọng - thuộc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng là một trong 8 tổ chuyên môn của trường.  Hiện nay tổ Ngoại Ngữ có tổng số giáo viên là 06 .  100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học và trên đại học, có 02 giáo viên đang theo học thạc sĩ, có 02  đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Anh Văn của tất cả các lớp trong trường.

            Tập thể tổ Ngoại Ngữ là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn,  phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt qui định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn của ngành. Các giáo viên trong tổ đa phần đều là những giáo viên năng động, sáng tạo, đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu học hỏi và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học…Các giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy, công việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

             Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, tổ Ngoại Ngữ cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng. Tổ thường xuyên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm học. Về cá nhân nhiều cô giáo, thầy giáo đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch UBND Quận, Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố tặng giấy khen, nhiều giáo viên là giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, cấp thành phố…Đặc biệt tổ Ngoại Ngữ còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực, nhiệt tình tham gia trong các phong trào thi đua do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

            Trong thời gian tới, tập thể tổ Ngoại Ngữ phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới.

II. SỐ LIỆU TỔ CHỨC

- Tổng số giáo viên: 06

                   Trong đó: 01 nam, 5 nữ

- Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn: 100%.

                   Trong đó:  06 Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ ( 02 đang học thạc sỹ).

 

THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2017 – 2018

1/ ĐOÀN QUYỀN

(TỔ TRƯỞNG CM )

 

 

Năm sinh: 1962

Trình độ: Đại học Sư Phạm

Chuyên môn: Sư phạm Anh văn

Năm vào ngành: 1984

Số điện thoại : 0905344566

Email: doanquyenst@gmail.com

2/ NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

(TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN)

 

 

Năm sinh: 18/9/1969

Trình độ: Đại học Sư Phạm

Chuyên môn: Sư phạm Anh văn

Năm vào ngành: 1995

Số điện thoại : 0905278133

Email: ngoc203133@gmail.com

3/ PHẠM THỊ QUỲNH

 

 

Năm sinh: 29/9/1975

Trình độ: Đại học Sư Phạm

Chuyên môn: Sư phạm Anh văn

Năm vào ngành: 2000

Số điện thoại : 0905216988

Email: quynhpham75@gmail.com

4/ LÊ THỊ THANH

 

 

Năm sinh: 30/3/1977

Trình độ: Đại học Sư Phạm

Chuyên môn: Sư phạm Anh văn

Năm vào ngành: 2001

Số điện thoại : 0905216988

Email : lethithanhst@gmail.com

5/ ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH

 

 

Năm sinh: 25/5/1991

Trình độ: Đại học Ngoại Ngữ

Chuyên môn:  Cử nhân Tiếng Anh

Năm vào ngành: 2016

Số điện thoại : 01215225459

Email : doanbich91.255@gmail.com

6/ PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN

 

 

Năm sinh:27/12/ 1994

Trình độ: Đại học Sư Phạm

Chuyên môn: Sư phạm Anh văn

Năm vào ngành: 2017

Số điện thoại : 0905567045

Email : nganpham27@gmail.com

 

III. TỔ TRƯỞNG VÀ TỔ VIÊN QUA CÁC THỜI KÌ

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN QUA CÁC THỜI KÌ

 

1. Cô giáo  Phạm Thị Minh Tâm - Tổ trưởng chuyên môn từ năm học  1991- 1992 đến năm học 2000-2001. Nay cô đã về hưu.

2. Thầy Phan Văn Lý - Tổ trưởng chuyên môn từ năm học 2001- 2002 đến  năm học 2007-2008.  Hiện, thầy đang giảng dạy tại trường               THCS Lê Độ - Quận Sơn Trà - Đà nẵng.

3. Thầy Đoàn Quyền : Tổ trưởng chuyên môn từ năm học 2008- 2009 đến nay.

GIÁO VIÊN QUA CÁC THỜI KÌ

1/ Nguyễn văn Hùng                         Chuyển công tác

2/ Lê Hữu Lợt                                    Chuyển công tác

3/ Huỳnh văn Phụng                         Chuyển công tác

4/ Công Tần Tôn Nữ Bích Loan        Đã nghỉ hưu

5/ Nguyễn Đức Thịnh                        Chuyển công tác

6/ Trần Thị Ngọc Loan                      Đã nghỉ hưu

7/ Huỳnh Hải Thanh Nguyên             Đã nghỉ hưu

8/ Trần Thị Thu Hồng                        Đã nghỉ hưu

9/ Lương Văn Vinh                            Đã nghỉ hưu

10/  Trần Đình Ấn                             Đã nghỉ hưu

11/ Trần Thị Mỹ Nhung                     Chuyển công tác

12/ Phạm Thị Minh Tâm                               Đã nghỉ hưu

13/ Hồ Thị Lê                                              Đã nghỉ hưu

14/ Nguyễn Văn Thịnh                                Chuyển công tác

15/ Văn Quý Tùng                                       Chuyển công tác

16/ Phan Văn Lý                                          Chuyển công tác

17/ Trần Thị Ngọc Lan                                Đã nghỉ hưu

18/ Huỳnh Thị Tuyết Nhung                        Đã nghỉ hưu

19/ Nguyễn Thục Hạnh                                Chuyển công tác

20/ Đinh Thị Bích Thảo                               Chuyển công tác

21/ Nguyễn Thị Mai Thi                              Chuyển công tác

22/ Đoàn Quyền                                           Đang công tác tại trường

23/ Nguyễn Thị Thanh Ngọc                       Đang công tác tại trường

24/ Lê Thị Thanh                                         Đang công tác tại trường

25/ Phạm Thị Quỳnh                                   Đang công tác tại trường

26/ Đoàn Thị Ngọc Bích                             Đang công tác tại trường

27/ Phạm Thị Kim Ngân                             Đang công tác tại trường

IV. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TỔ

- Tham mưu với Ban Giám Hiệu nhà trường về kế hoạch và chương trình giảng dạy bộ môn Anh Văn theo đề án quốc gia 2020 cấp THCS theo hướng dẫn bộ môn của Bộ Giáo dục và Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Đà nẵng.

- Thực hiện giảng dạy bộ môn Anh văn ở các khối lớp theo kế hoạch và chương trình đề án 2020 được Ban giám Hiệu nhà trường phê duyệt.

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu môn Anh Văn ở các khối lớp.

- Tích hợp giáo dục và lồng ghép các nội dung liên quan với thực tế trong từng chủ đề của từng đơn vị bài học

- Tổ chức và thực hiện các chuyên đề dạy học theo chủ đề , sử dụng các phương tiện hiện đại và các kĩ thuật dạy học tích cực.

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các kế hoạch về hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường theo quy định của Sở Giáo Dục.

- Thực hiện các chuyên đề hằng năm theo cụm do Phòng Giáo Dục phân công.

- Tổ chức hoạt động “Câu lạc bộ tiếng Anh” trong nhà trường.

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, gần 43 năm trường mang tên anh hùng dân tộc Lý Tự trọng, đội ngũ giáo viên tổ Ngoại Ngữ đã không ngừng được đào tạo , bồi dưỡng và phát triển cả về số lượng và chất lượng, đội ngũ kế cận lần lượt thay thế cho các thế hệ đi trước. Các thành viên trong tổ luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất chính trị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

           Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các thành viên trong tổ luôn cố gắng, phấn đấu và cũng đã đạt được một số thành tích nhất định đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều giáo viên các năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận, cấp thành phố cũng như các bằng khen , giấy khen trong các cuộc thi do Bộ , Sở và trường tổ chức . Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt được những thành tích nổi bật, cụ thể như sau:

Năm học 2008 – 2009 :

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 9 đạt 4 giải (2 giải nhì  và 2 giải KK)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 6 giải (2 giải nhất, 3 giải nhì , 1 KK)

Năm học 2009 – 2010

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 9 đạt 5 giải (1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải KK)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 7 giải (3 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba )

Năm học 2010 – 2011

- 1 sản phẩm E-learning đạt giải nhì thành phố.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Anh 9  đạt 4 giải (1 Nhất, 1 Ba và 2 giải KK)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 6 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 1 Ba , 2KK)

Năm học 2011 – 2012

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 9  đạt 4 giải (1 Nhất, 1 Ba và 2 KK)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 5 giải (1 Nhất , 2 Nhì, 1 Ba, 1 KK)

 Năm học 2012 – 2013

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Anh 9  đạt 5 giải (2 Nhì, 2 Ba và 01 KK)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 7 giải (1 nhất, 2 nhì, 2 ba, 2 KK)

          Năm học 2013 – 2014

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Anh 9  đạt 4 giải ( 2 ba và 2 khuyến  khích)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 5 giải (1 giải nhất , 2 giải nhì , 2 giải ba )

          Năm học 2014 – 2015

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Anh 9  đạt 5 giải ( 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Anh 8 đạt 6 giải (1 nhất, 2 nhì, 2 ba , 1KK)

Năm học 2015 – 2016

- Bồi dưỡng học sinh giỏi  Anh 9  đạt 4 giải ( 2 ba và 2 khuyến khích)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh 8 đạt 5 giải ( 2 giải nhì, 2 giải ba , 1 KK)

Năm học 2016 – 2017

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Anh 9  đạt 4 giải ( 1 giải ba và 3 KK)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Anh 8 đạt 5 giải ( 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 KK)

Năm học 2017 – 2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Anh 9  đạt 6 giải ( 2 giải ba và 4 KK)

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Anh 8 đạt 5 giải (2 nhất,  3 nhì , 2 ba , 1KK).

Ngoài ra , trong nhiều năm liền có nhiều học sinh đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi tiếng Anh trên mạng do Bộ Giáo Dục tổ chức ở các cấp , đặc biệt có nhiều học sinh được xét tuyển tham gia thi và đạt giải nhì tiếng Anh trên mạng cấp quốc gia những năm trước đây.  

Ngoài công tác chuyên môn, các thầy giáo, cô giáo trong tổ Ngoại Ngữ  còn tích cực tham gia các công tác khác như: công tác chủ nhiệm lớp, tham gia vào Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn...

  Để đạt được những thành tích trên, luôn luôn  có sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của tất cả các thành viên trong tổ, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của các thầy giáo, cô giáo tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn và  các thầy giáo, cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi. Các thầy giáo, cô giáo trong tổ Ngoại Ngữ đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, liên tục học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, luôn luôn trau giồi kiến thứcvà đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn.

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, tổ Ngoại Ngữ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đồng thời tăng cường rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu và tham gia vào các hoạt động thực tiễn của học sinh. Trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, các thành viên trong tổ thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm, những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực và sưu tầm những tư liệu quí giá nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đáp ứng được nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Tổ Ngoại ngữ

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 818076

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748