Đăng ngày: 16/02/2020
Lượt xem: 753

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, trường THCS Lý Tự Trọng gửi nội dung tài liệu hướng dẫn nội dung ôn tập và hướng dẫn tự học tất cả các môn.

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 6: 

 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 7: 

 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 8: 

 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 9: 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 908917

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748