Đăng ngày: 19/03/2020
Lượt xem: 3834

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, trường THCS Lý Tự Trọng tiếp tục gửi nội dung tài liệu hướng dẫn nội dung ôn tập tất cả các môn đợt 3:

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 6: 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 7: 

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 8: 

 Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải tài liệu lớp 9: 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 908978

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748