Đăng ngày: 07/05/2021
Lượt xem: 1637

        Thực hiện Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 324/PGDĐT của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn dạy học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống COVID-19, Trường THCS Lý Tự Trọng triển khai đến học sinh các khối lớp nội dung bài học các môn hoàn thành chương trình Năm học 2020-2021 như sau: 

MÔN/KHỐI LỚP

6

7

8

VĂN

TOÁN

 

 

 

ANH

 

HÓA

 

 

SINH

SỬ

ĐỊA

CÔNG NGHỆ

 

 

GDCD

 

 

 

TIN

 

 

 

ÂM NHẠC

 

 

 

MĨ THUẬT

 

 

 

THỂ DỤC

 

 

 

          Ban giám hiệu        

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124118

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748