Đăng ngày: 12/12/2021
Lượt xem: 133

Di sản bao gồm cả vật thể và phi vật thể, cả tự nhiên và văn hóa. Mỗi di sản đều mang sắc thái riêng của từng vùng miền, từng dân tộc. Di sản là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác bao gồm lễ hội, lối sống, bí quyết truyền nghề, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống.

Những năm qua, các di sản văn hóa được nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy, đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Di sản văn hóa ở Việt Nam đã và đang thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, hình thành nên nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp, quyết định vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Di sản tự nhiên được hình thành để chỉ các cấu trúc địa chất học, địa lí tự nhiên và các khu vực có ranh giới đã được xác định là nơi cư trú của các giống động vật và thực vật có nguy cơ bị tiêu diệt, có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện khoa học hoặc bảo tồn; các cảnh vật tự nhiên hoặc các khu vực tự nhiên có ranh giới đã được xác định, có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện khoa học hoặc bảo tồn hoặc vẻ đẹp thiên nhiên.

Hiện nay, Việt Nam là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á về hành trình di sản. Giới thiệu, tuyên truyền về nguồn di sản mang tầm vóc quốc tế có tại đất nước chúng ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vừa là nguồn tài liệu quý giá để khai thác các giá trị có tính lịch sử lâu đời, đồng thời là các cơ sở khoa học để nghiên cứu về kết cấu tự nhiên. Bên cạnh đó còn nâng cao ý thức cho mỗi người dân thấy được ý thức trách nhiệm để bảo vệ nguồn tài nguyên di sản theo hướng bền vững. Đó là lý do tổ Sử - Địa trường THCS Lý Tự Trọng chọn chuyên đề: DI SẢN VỚI BỘ MÔN SỬ - ĐỊA để tuyên truyền, nghiên cứu và dung làm tư liệu trong việc dạy học về hai môn học này./.

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124135

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748