Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
340
Chuyên nghiệp
106
Bình thường
208
Kém
58
Rất kém
177
Đã có 889 người tham gia bầu chọn