Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
358
Chuyên nghiệp
115
Bình thường
216
Kém
64
Rất kém
188
Đã có 941 người tham gia bầu chọn