Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
351
Chuyên nghiệp
111
Bình thường
210
Kém
59
Rất kém
179
Đã có 910 người tham gia bầu chọn