Đăng ngày: 15/10/2014
Lượt xem: 2377

Kế hoạch của PGD , thông tư của Bô GD và các modun nội dung liên quan đến Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên bậc trung học cơ sở NH 2014-2015: gồm có 6 file. Các thầy cô kích chọn biểu tượng có mũi tên, download lần lượt các file, nhập mật khẩu 123456 cho các file yêu cầu mã!

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124114

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748