Đăng ngày: 28/09/2012
Lượt xem: 1913

UBND QUẬN SƠN TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

Số: 672 /PGDĐT-THHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Sơn Trà, ngày 29 tháng 9  năm 2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

           I. Công tác trọng tâm

           1. Tổ chức lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời (01/10/2012 - 07/10/2012).

           2. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam(20/10/1930 - 20/10/2012).

           3. Bậc học mầm non tổ chức chuyên đề tích hợp đánh giá các chỉ số phát triển trẻ 5 tuổi vào các hoạt động.

           4. Cấp tiểu học tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kì I; cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

          5. Cấp trung học cơ sở tổ chức hội thảo về công tác chủ nhiệm lớp, quản lí phòng học bộ môn; sinh hoạt cụm các môn  Ngữ văn, Anh văn, Âm nhạc.

           6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong trường học.

          7. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức đăng kí các danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 về Phòng GD&ĐT và CĐGD quận.

          8. Kiểm tra công nhận định kì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các phường; công tác quản lí, hoạt động của các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn 01 phường.

           9. Kiểm tra tình hình quản lí chỉ đạo và công tác chuyên môn về giáo dục mầm non tại các trường mầm non; công tác tổ chức bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, tiểu học.

          10. Thanh tra toàn diện 01 trường mầm non, 01 trường trung học cơ sở; thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo tại một số nhà trường trực thuộc.

          II. Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

7h00, 01/10/2012

UBND quận Sơn Trà tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Theo Giấy mời số 667/GM-PGDĐT ngày 27/9/2012 của PGDĐT

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Từ 01/10 -07/10/2012

Các cơ sở giáo dục, thiết chế giáo dục ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Theo Kế hoạch 870/KH-UBND ngày 26/9/2012 của UBND quận

Tại mỗi cơ sở giáo dục, thiết chế giáo dục ngoài nhà trường

Từ 01/10 -27/10/2012

Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh

Theo Công văn

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Tổ chức tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em tại các trường tiểu học

Theo Công văn

Theo Công văn

Từ 01/10 -31/10/2012

Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường tại các trường THCS

Theo Công văn

Theo Công văn

Thanh tra toàn diện 01 trường mầm non, 01 trường trung học cơ sở

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Theo Quyết định

Theo Quyết định

08h00, 02/10/2012

Giao ban công tác Đội

Tổng phụ trách Đội các trường TH, THCS

Trường

TH Ngô Mây

Từ 03/10 -12/10/2012

Thi giáo viên giỏi thành phố, cấp tiểu học

Theo Công văn

Theo Công văn

Ngày 05/10/2012

Kiểm tra tình hình quản lí, chỉ đạo và công tác chuyên môn về GDMN

Theo Quyết định

Theo Quyết định

07h30,

06/10/2012

(thứ 7)

Dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT

Hội trường trung tâm hành chính quận Sơn Trà

Từ 10/10 - 15/10/2012

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ tại các phường

Các trường MN, TH, THCS

UBND

các phường

thuộc quận

Từ 10/10 -17/10/2012

Kiểm tra công tác quản lí, hoạt động của các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn của 01 phường

Theo Quyết định

Theo Quyết định

14h00, 11/10/2012

Sinh hoạt cụm chuyên môn cấp THCS

Giáo viên Ngữ văn, Anh văn,
Âm nhạc các trường THCS

Các trường THCS Cao Thắng,

Lê Độ,

Nguyễn Văn Cừ

Ngày 14/10/2012

Khảo sát năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho giáo viên

Giáo viên môn tiếng Anh cấp tiểu học, THCS

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Từ 15/10 - 20/10/2012

Thanh tra công tác quản lí dạy thêm học thêm

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Từ 17/10 - 25/10/2012

Kiểm tra công tác dạy và học tại các trường THCS

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Từ 17/10 - 28/10/2012

Kiểm tra công tác dạy học và bán trú

Theo Quyết định

Các trường tiểu học

14h00, 18/10/2012

Tổ chức chuyên đề môn Toán (buổi thứ 2), cấp tiểu học

- Các Phó Hiệu trưởng;
- 01 giáo dạy lớp 3/ trường

Trường

TH Ngô Gia Tự

Từ 22/10 -27/10/2012

Ôn tập và kiểm tra định kì giữa học kì I

Các trường
tiểu học

Các trường

tiểu học

Từ 25/10 - 31/10/2012

Thanh tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 02 trường tiểu học

Theo Quyết định

Theo Quyết định

08h00, 26/10/2012

Giao ban Hiệu trưởng và tập huấn công tác thanh tra

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Trường

THCS Cao Thắng

Ngày 30/10/2012

Thao giảng chuyên đề tích hợp các chỉ số phát triển trẻ 5 tuổi vào các hoạt động; giao ban chuyên môn bậc học mầm non

Các Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng khối Lớn

Trường

MN Vành Khuyên

 

          Trên đây là Lịch công tác tháng 10/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:

- VPSở GD&ĐT;

- VP UBND quận;

- Ban Tuyên giáo quận ủy;

- BTV Đảng uỷ các CQCQ quận;

- Website PGDĐT;

- Lưu: VT, THHC ­(Ch).

                    TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí và đóng dấu)

 

                                            Nguyễn Thị Thảo

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1217770

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748