Đăng ngày: 26/04/2013
Lượt xem: 1587

UBND QUẬN SƠN TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 


Số: 249/PGDĐT-THHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Sơn Trà, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013

 

          I. Công tác trọng tâm

1. Hoạt động chuyên môn và ngoài giờ lên lớp

Các trường học tổ chức kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các bậc học, cấp học tổ chức giao ban chuyên môn định kì.

Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 8 cấp quận.

Tham gia hội thi Tin học trẻ cấp thành phố, violympic Tiếng Anh trên mạng internet cấp quốc gia.

Tham gia Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành GD&ĐT cấp thành phố.

2. Công tác kiểm tra, thanh tra

Thanh tra toàn diện 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học; thanh tra công tác dạy thêm, học thêm; thanh tra HĐSP của nhà giáo định kì; thanh tra việc xét duyệt, quản lý, cấp phát bằng của Phòng GD&ĐT và 2 trường THCS.

          II. Lịch cụ thể

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

01/4 – 05/4

Khảo sát giáo viên

tiểu học dạy giỏi cấp quận

Theo Quyết định

Các trường

tiểu học

01/4 – 26/4

Thanh tra toàn diện 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

Kiểm tra quyết toán năm 2012.

Theo Thông báo

Theo Thông báo

Ngày 02/4

Kiểm tra điều kiện cấp phép thành lập nhóm Mặt Trời, Ánh Dương (phường An Hải Đông)

Theo Quyết định

Theo Quyết định

6h45,

Ngày 04/4

Thi học sinh giỏi lớp 8

cấp quận

Đội tuyển
học sinh giỏi
các trường THCS

Trường THCS

Lý Tự Trọng

04/4 – 09/4

Tham gia Giải thể thao CCVCLĐ ngành GD&ĐT cấp thành phố

Các đội tuyển
thể thao của ngành

Theo Thông báo

8h00,

Ngày 05/4

Giao ban chuyên môn bậc học mầm non

Các
Phó Hiệu trưởng trường mầm non

Trường Mầm non

Khai Tâm

Ngày 06/4

Thi Olympic tiếng Anh trên mạng internet cấp quốc gia

Đội tuyển
của quận

Trường THPT Chuyên

Lê Quý Đôn

Ngày 08/4

Chấm thi học sinh giỏi

lớp 8

Theo Quyết định

Hội trường

Phòng GD&ĐT

08/4 - 18/4

Thanh tra dạy thêm,

học thêm

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Thanh tra việc xét duyệt, quản lý, cấp phát bằng của Phòng GD&ĐT và 2 trường THCS

14h00,

Ngày 09/4

Giao ban chuyên môn cấp tiểu học

Các
Phó Hiệu trưởng trường tiểu học

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

10/4 – 20/4

Kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia

Theo Quyết định

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh; Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

14h00,

Ngày 11/4

Sinh hoạt cụm các môn Ngữ văn, Lịch sử cấp trung học cơ sở

Giáo viên Ngữ văn, Lịch sử các trường THCS

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

8h00,

Ngày 12/4

Giao ban chuyên môn

cấp trung học cơ sở

Các
Phó Hiệu trưởng trường THCS

Trường THCS Cao Thắng

Ngày 12/4

Thi Tin học trẻ

cấp thành phố

Đội tuyển Tin học trẻ của quận

Trường THPT

Chuyên

Lê Quý Đôn

14h30,

Ngày 16/4

Tham quan Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Theo Thông báo

Trường THPT Chuyên

Lê Quý Đôn

Ngày 15/4

Các trường MNTT nộp bảng tổng hợp tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mầm non theo phụ lục II

Các trường
mầm non tư thục

Tổ Mầm non, Phòng GD&ĐT

18/4 – 22/4

Thi học kì 2 lớp 9

(Theo đề của trường)

Các trường
trung học cơ sở

Các trường

trung học cơ sở

20/4 – 26/4

Kiểm tra thực tế các điều kiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Kiểm tra nắm tình hình thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Theo Quyết định

Các trường

mầm non

23/4 – 26/4

Thi học kì 2 lớp 9

(Theo đề của Sở GD&ĐT)

Các trường
trung học cơ sở

Các trường

trung học cơ sở

Trên đây là lịch công tác tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:

- VPSở GD&ĐT;

- VP UBND quận;

- Ban Tuyên giáo quận ủy;

- BTV Đảng uỷ các CQCQ quận;

- Website PGDĐT;

- Lưu: VT, THHC ­(Ch).

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí và đóng dấu)

 

         
Nguyễn Thị Thảo

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1217794

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748