Đăng ngày: 06/05/2013
Lượt xem: 2425

UBND QUẬN SƠN TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 


Số:  335/PGDĐT-THHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Sơn Trà, ngày  02 tháng 5 năm 2013

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2013

 

          I. Công tác trọng tâm

Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/05/1886- 01/05/2013); 59 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013) và 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Tổ chức kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013. Xét chọn các danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013.

Các trường học hoàn thành việc ôn tập, kiểm tra học kì 2; nộp các báo cáo năm học 2012 - 2013, tổ chức bế giảng năm học từ ngày 25/5/2013 - 31/5/2013; tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2012 - 2013.

          II. Lịch cụ thể

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

02/5 – 15/5

Kiểm tra các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013

Theo Quyết định

Trường mầm non, tiểu học, THCS

02/5 – 31/5

Tham gia ngày hội giao lưu giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố

Theo Công văn

Theo Công văn

Thanh tra tổ chức kiểm tra học kì II

Theo Quyết định

Trường tiểu học, trung học cơ sở

Thanh tra xét tốt nghiệp cấp trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở

02/5 – 03/5

Tiếp tục kiểm tra bếp ăn, đảm bảo VSATTP

Theo Quyết định

Trường mầm non, tiểu học, nhóm lớp độc lập tư thục

05/5 – 25/5

Thanh tra tài chính bán trú

Theo Quyết định

01 trường mầm non; 02 trường tiểu học

06/5 – 11/5

Ôn tập và kiểm tra

học kì 2

Trường tiểu học

Trường tiểu học

Kiểm tra học kì 2

khối 6, 7, 8

Trường trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở

07h30,

Ngày 07/5

Giao ban công tác Đội

Tổng phụ trách Đội trường tiểu học, trung học cơ sở

Hội trường

Quận Đoàn

08h00,

Ngày 07/5

Tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên tổ mầm non; Hiệu trưởng trường mầm non

TrườngMNHoa Phượng Đỏ

(quận Hải Châu)

14h00,   Ngày 07/5

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với Phòng GD&ĐT Sơn Trà

Theo Công văn số 126/HĐND-VHXH ngày 16/4/2013 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP

Phòng GD&ĐT

08h00,

Ngày 08/5

Tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập GDMN

Chuyên viên, cán bộ quản lý trường mầm non phụ trách công tác phổ cập giáo dục

TrườngMN20-10

(quận Hải Châu)

13/5 – 20/5

Kiểm tra công nhận phổ cập GDMN 5 tuổi

Theo Quyết định

7 phường

13/5 – 25/5

Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2012 - 2013.

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

14/5 – 17/5

Sở GD&ĐT kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi

Theo Quyết định

Trường mầm non

Ngày 15/5

Nộp báo cáo thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Trường tiểu học

Phòng GD&ĐT

(Bà Văn Thị Kim Thoa nhận)

20/5 – 30/5

Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia

Theo Quyết định

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

20/5 – 25/5

Nộp báo cáo thống kê năm học 2012 - 2013

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Phòng GD&ĐT (Ông Phạm Phú Anh nhận)

Nộp báo cáo đánh giá cán bộ, công chức và chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS và chuẩn Hiệu trưởng THCS

Phòng GD&ĐT (Ông Nguyễn Tấn Toàn nhận)

Nộp báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 (01 bộ nộp cho tổ chuyên môn; 01 bộ nộp cho bộ phận Tổng hợp)

Phòng GD&ĐT (Ông Tống Văn Chính nhận)

Ngày 22/5

Nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở

Phòng GD&ĐT

(Ông Trương Quốc Phú nhận)

22/5 – 23/5

Thi thử tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh lớp 9

Trường trung học cơ sở

25/5 - 31/5

Bế giảng năm học 2012-2013; bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

08h00,

Ngày 30/5

Hội nghị tuyên dương – khen thưởng học sinh giỏi năm học 2012 - 2013

Theo Công văn

Hội trường Trung tâm hành chính quận Sơn Trà

Trên đây là lịch công tác tháng 5 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:

- VPSở GD&ĐT;

- VP UBND quận;

- Ban Tuyên giáo quận ủy;

- BTV Đảng uỷ các CQCQ quận;

- Website PGDĐT;

- Lưu: VT, THHC ­(Ch).

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

         
                                                 Nguyễn Thị Thảo

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1217800

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748