Trước tình hình dịch Covid_19 đang diễn biến phức tạp, Sở giáo dục và đạo tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai các hoạt động Chào mừng năm học mới trong bối cảnh dịch Covid như sau:
Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN tổ chức hoạt động tuyên truyền trong giờ chào cờ ngày thứ Hai (01/10/2012) với các nội dung tuyên truyền về yêu cầu, mục đích, nội dung, các phương thức học tập suốt đời đến toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh.
        Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa ký bản ghi nhớ và thống nhất đưa ra những cam kết nâng chất lượng dạy học Lịch sử trong các cơ sở giáo dục phổ thông thời gian tới.

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124203

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748