Đăng ngày: 05/09/2020
Lượt xem: 4583

Trường THCS Lý Tự Trọng giới thiệu Bài giảng các môn học trong chương trình Học kì I, năm học 2020-2021 như sau:

Học sinh kích vào biểu tượng bên dưới để vào học hoặc tải bài giảng về máy:

Bài giảng tuần 1

        

Một số lưu ý: 

- Cách truy cập đường dẫn: 

          Để vào học bài giảng TUẦN 1 đối với lớp 6: học sinh kích vào KHỐI 6 --> BÀI GIẢNG TUẦN 1 KHỐI 6  --> Chọn Môn học

 

--> Chọn Bài giảng môn ..(đường link môn...) --> Chọn đường link bài học theo thứ tự các tiết học trong tuần.

 - Một số môn học sinh cần tải bài giảng về máy để học, một số môn không tải về mà có thể học trực tiếp. 

- Đối với bài giảng elearning, học sinh tải bài giảng về máy và giải nén zip, mở thư mục sau khi giải nén, tìm mở file index để vào học.

                                                                                                                             

                                                                                                                               Lê Viết Sang

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 1033819

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748