Đăng ngày: 16/04/2020
Lượt xem: 1992

Phân phối chương trình các môn học giảm tải theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng:

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet:

                   

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1065605

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748