Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?

Lượt truy cập: 1033795

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748