Đăng ngày: 19/09/2021
Lượt xem: 1161

           Sau đây là một số video của tập thể các lớp có nội dung tọa đàm ý nghĩa và sáng tạo:

 

 

 

                                   Link video của các lớp:

                                                                     9/1                                           9/3

                                                                                                        

                                                                                                       Ban biên tập

 

 

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124134

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748