Đăng ngày: 21/06/2022
Lượt xem: 1888

 

Kế hoạch phân tuyến của Phường Thọ Quang:

 

Danh sách học sinh lớp 5 lên 6 thuộc tuyến Trường THCS Lý Tự Trọng: 

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1233857

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748