Đăng ngày: 02/09/2021
Lượt xem: 1007

 

 DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Khối  

  Chỉ số lớp

6

7

8

9

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM -  NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 (06/9/2021) -  NĂM HỌC 2021-2022

                                                                                                                                           Ban giám hiệu

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124164

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748