Đăng ngày: 26/04/2013
Lượt xem: 2982

UBND QUẬN SƠN TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 

Số: 250/TB-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Sơn Trà, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 
   

 

 

Căn cứ Điều 73, Chương VII, Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamvề việc người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 38 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2013) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà thông báo như sau:

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch: Nghỉ 01 ngày, ngày 19 tháng 4 năm 2013 (thứ sáu).

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2013 đến hết ngày 01/5/2013.

Cơ quan Phòng GD&ĐT đi làm bù vào ngày thứ bảy, ngày 04/5/2013; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy bù vào thời gian phù hợp.

3. Cơ quan Phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc, các hộ gia đình công chức, viên chức, lao động ngành giáo dục và đào tạo quận thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ba ngày: 19/4/2013, 30/4/2013, 01/5/2013; tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, trường học, bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày lễ.

Nhận được công văn này, đề nghị các tổ công tác thuộc Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGDĐT;

- Các tổ công tác thuộc PGDĐT;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Website PGDĐT;

- Lưu: VT, THHC (Ch).

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí và đóng dấu)

 

                             

                                              Nguyễn Thị Thảo

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1139661

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748