Đăng ngày: 04/09/2020
Lượt xem: 2685

1. Thư của Chủ tịch nước gửi Ngành giáo dục nhân ngày Khai trường:

2. Bài viết của Hiệu trưởng Chào mừng năm học mới:

3. Bài viết của Cựu học sinh Chào mừng năm học mới:

4. Danh sách GVCN lớp NH 2020-2021:

                     

5. Thời khóa biểu dạy học_lần 1_Học kì I NH 2020-2021:

                     

6. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19:


                                                                                                                 

                                                                                             Hà Thị Ngọc Hoa

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1054269

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748